Strona wykorzystuje pliki Cookies. Dowiedz się więcej


BIBLIOTEKA ZSO IM. W. JAGIEŁŁY W ŁODYGOWICACH


  • 01bd.JPG
  • DSC00426bd.JPG
  • DSC05503bd.JPG
  • DSC07626bd.JPG
  • IMG_20180509_093825bd.jpg
  • IMG_20180509_095030bd.jpg
  • Jagiello_bd.JPG
  • Jak-nie-czytam-Justyna2_bd.jpg
  • O_co_prosi_ksiazka_bd.jpg

Procedury odbioru podręczników i pozostałych książek w ZSO im. W. Jagiełły w Łodygowicach

1. Podręczniki, które należy oddać do biblioteki, powinny być wcześniej odpowiednio przygotowane, ze zwróceniem uwagi na ich czystość i estetykę:

– pozbawione foliowych okładek (należy je zdjąć, a przyklejone odciąć),

­– oczyszczone (np. gumką z zapisów ołówkiem itp.), a także nazwisk dzieci,

– podklejone taśmą, w szczególności narożniki,

– mieć rozprostowane zagięcia.

2. Wypożyczone podręczniki, książki i inne materiały oddawane do biblioteki trzeba:

– opisać na kartce (imię, nazwisko ucznia, liczba książek; telefon rodziców/opiekunów - imię, nazwisko ucznia, liczba podręczników; telefon rodziców/opiekunów),

– zapakować do foliowej reklamówki/torby, którą da się zawiązać (osobno podręczniki, osobno pozostałe materiały), ułożone grzbietami w tę samą stronę.

3. Oddawanie wypożyczonych z biblioteki ZSO kompletów podręczników, książek i innych materiałów odbywa się przy wejściu głównym. Wchodzący do przedsionka dezynfekuje ręce. Pracownik i oddający mają założone maseczki i rękawiczki. Jednocześnie w przedsionku przebywa 1 osoba, ew. rodzic z 1 dzieckiem. Pozostali (oczekujący na zewnątrz) zachowują dystans minimum 1,5 m.

4. Oddający (uczeń/rodzic, opiekun) powinien pokazać przez przezroczysty ekran portierni oddawane książki i komplet podręczników. Pracownik szkoły zaznacza na liście nazwisko oddającego (spis uczniów klasami alfabetycznie), stwierdza zgodność: czy ich liczba jest tożsama z podaną na kartce.

5. Oddający odkłada następnie podręczniki w zawiązanej reklamówce/torbie do ustawionego przy szatniach pudła z numerem klasy, a pozostałe książki – do osobnego wyznaczonego pudła. Na pudłach wpisuje się daty dzienne odbioru, na pudle z innymi materiałami – także informację „Inne”.

6. Po trwającej 72 h kwarantannie książki i podręczniki będą przenoszone przez wyposażonych w maseczki i rękawiczki pracowników administracji do biblioteki. W czwartym dniu od terminu zwrotu bibliotekarz pracujący z pomocnikami (wszyscy również wyposażeni w maseczki i rękawiczki i stosujący się do zaleceń sanitarnych – szczególnie dbający o higienę) będzie mógł je odpisać z konta użytkownika i stwierdzić braki/uszkodzenia po dokonaniu oględzin stanu oraz poinformować rodzica o konieczności odkupienia zniszczonego/zagubionego egzemplarza, zgodnie z Regulaminem biblioteki (jest zamieszczony także na stronie biblioteki) – zawiadomić mogą inne wskazane przez dyrektora osoby (sekretarka, wychowawca czy nauczyciel itd.).

7. Terminy odbioru:

9 czerwca 2020 r. - II a, b SP, III a, b SP – 9.30-14.00

10 czerwca 2020 r. - VI SP – 7.00-14.00

15 czerwca 2020 r. - V SP – 7.00-14.00

19 czerwca 2020 r. - VIII SP – 7.00-14.00

22 czerwca 2020 r. - I a, b, IV, VII SP, tylko książki/materiały inne niż podręczniki – 7.00-14.00

wrzesień 2020 r. (dokładne terminy zostaną podane później) – I a, b, IV, VII SP – podręczniki

8. Wyjątkowo w czerwcu 2020 r. i na okres tegorocznych wakacji książki nie będą wypożyczane.

Odziały zerowe, jeśli uczeń będzie kontynuować naukę w ZSO, mogą oddać książki we wrześniu lub - jeżeli jest taka potrzeba - w każdym z wyznaczonych dla innych klas terminie. Osoby, które zmieniają szkołę, powinny je zwrócić w czerwcu, w jednym z podanych dla pozostałych klas terminie.

Dla klas II i III został wyznaczony dodatkowy termin - 15 czerwca (7.00-14.00).